ČERNÝ ODBĚR ELEKTŘINY ODHALEN

Zdroj foto: 
MP Praha

PRAHA   Ve středu ve večerních hodinách prováděli strážníci z Prahy 10 kontrolní akci v opuštěném objektu na Vinohradech zaměřenou na osoby bez domova. V jedné z místností se nacházela žena, která si svítila lampou a přitápěla elektrickým přímotopem. Následným šetřením bylo zjištěno, že spotřebiče jsou napojeny na elektrické dráty vedoucí do druhé místnosti k elektrickým hodinám. Z hodin dále vedly kabely přes okno podél domu až k elektrické rozvodné skříni. Pětadvacetiletá žena uvedla, že spotřebiče nejsou její, v místnosti se už nacházely před jejím příchodem a o jejich nelegálním připojení nemá ponětí. Vzhledem k tomu, že nebylo možno posoudit výši, škody byla věc předána Policii ČR.

Zdroj článku: 
MP Praha
Autor: 
redakce