JEDNATEL NEPLATIL ZA ZAMĚSTNANCE

Zdroj foto: 
archiv

KLATOVSKO - Muž nezajistil odvádění sražených daní z mezd zaměstnanců ani pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Od komisaře ze služby kriminální policie a vyšetřování převzal osobně usnesení o zahájení trestního stíhání 52letý muž z Písecka. Muž byl obviněn z přečinu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. V době od měsíce dubna 2014 do února 2015 jako jednatel společnosti, která má sídlo na Klatovsku, úmyslně nezajistil řádné a včasné odvedení příslušných částek sražené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně i pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění. Částky byly sraženy z mezd zaměstnanců společnosti a nebyly odvedeny příslušným poškozeným subjektům. Celková výše škody činí 174 267 Kč. Podle trestního zákoníku může být potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Zdroj článku: 
Policie
Autor: 
redakce