ÚSPĚŠNÁ RESUSCITACE

Zdroj foto: 
archiv

BRNO   Dne 4.10.2017 v dopoledních hodinách přijala operátorka KZOS ZZS JmK informaci o náhlém bezvědomí staršího muže v Brně. Situace na místě byla obtížná, pacient se nacházel ve vozidle a bylo jej nutné před poskytováním resuscitace z vozidla vytáhnout. Operátorka volajícím radila, jak poskytovat resuscitaci a ihned aktivovala systém first respondera, v tomto případě to byla nejbližší hlídka Policie České republiky disponující automatizovaným externím defibrilátorem. Hlídka okamžitě po příjezdu na místo převzala resuscitaci, využila automatizovaný externí defibrilátor s jehož pomocí podala pacientovi jeden výboj ještě před příjezdem posádek ZZS. Společně s posádkou ZZS se podařilo pacienta úspěšně zresuscitovat a následně transportovat na urgentní příjem nemocnice U Svaté Anny. Poděkování patři všem , kteří se na záchraně života podíleli a poskytli tak muži šanci na přežití.

Zdroj článku: 
HZS
Autor: 
redakce